CZECH GENERAL AIRCRAFT, a.s., je společností zabývající se výzkumem a vývojem v leteckém průmyslu a dalších pokročilých průmyslových oborech. Pro projekt D6 dodává Čínsko – českému leteckému spolku konstrukční a jiné technické práce.

Česko-čínský projekt vývoje vrtulového letounu

D6 je společným česko-čínským projektem vývoje vrtulového letounu pro 9 cestujících a cargo.

Primárním užitím letounu D6 je osobní, ale rovněž nákladní přeprava na vzdálenosti a v oblastech, v nichž letoun dosahuje vyšší časové efektivity pro menší skupiny cestujících ve srovnání s automobilovou, železniční či lodní přepravou.Vzhledem k jeho univerzálnímu a víceúčelovému použití může letoun D6 plnit rovněž nekolik sekundárních misí, jako jsou například turismus, záchranné mise, průmyslové užití a další.

D6 je nejvýznamnějším R&D projektem s vysokou přidanou hodnotou mezi ČR a ČLR. Do vývoje bude postupně zapojeno více než 200 konstruktérů a leteckých specialistů.

Projekt po technické stránce vede Česko-čínský letecký spolek prostřednictvím implementační společnosti CZECH GENERAL AIRCRAFT, a.s. Financování je zajištěno modelem sdílení rizik mezi českou a čínskou stranou.